De 50 euro club steunt VV Hulshorst.

Algemene voorwaarden:

  • De aanmelding blijft geldig tot wederopzegging en is minimaal voor 1 jaar.
  • Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden.

Download het inschrijfformulier.

Aantal Naam
 1  Andre van Ark
 2  Peter Bakker
 4  Eibert den Besten
 5  Boeve Accountants
 6  Ard Bomhof
 7  Dirk-Jan Bonestroo
 8  Johan Bosch
 9  Gerard Bouw (Menno)
 10  Gert Brouwer
 11  Aart van de Brug
 12  Peter Brummel
 13  Corrinne Fafiani
 14  Ernst Dekker
 15  Jacco Dekker
 16  Wim Beelen Deloitte
 17   Jan Donker
 18  Johannes van Dorp
 19  Johan van den Dragt
 20  Niels Drost
 21  Martin van Duinen
 22  Krijn Eckhardt
 23  Erik van der Elsen
 24  Cor Erb&eacute
 25  Jan Evers
 26  Paul Evertse
 27  Fagae BV. (Aalt Boonen)
 28  Gebroeders Brink
 29  Marco Hagen
 30  Gerrit Haklander
 31  Bob Harmsen
 32  Werner Hoegen-Dijkhof
 33  Gert-Jan Hoekert
 34  Erik Hoksberg
 35  Robin Hofman
 36  Hulshorst I
 37  Henry de Jager
 38  Robbie Jonker
 39  Kano
 40  Ingrid Karsten & Desiree van Klompenburg
 41  Dries van Klompenburg
 42  Gijsje van Klompenburg
 43  Marcel Kroes
 44  Marvin en Roy
 45  Jan-Willem Menges
 46  Thijs Menges
 48  Middelkoop Bestratingen
 49  Henk Mol
 50  Martin Mol
 51  Neal Mountney
 52  John Niebeek
 53  Dirk van Olst
 54  Gerard van Olst
 55  Gerrit-Jan van Olst
 56  Henk-Jan van Olst
 57  Jan van Olst
 58  Kristian van Olst
 59  Rikkert van Olst
 60  Robert-jan van Olst
 61  Joke van Olst-Hagen
 62  Henk Jan Olthuis
 63  Cees Pap
 64  Bram Pap
 65  Jan Pap ┼
 66  Johan Pap
 67  Martin Pap
 68  Michiel Pap
 69  Andre Pap
 70  Gerton Pap
 71  Ulrich Peek
 72  Pils + Ieda
 73  Johan Portheine
 74  Marc, Melle en Dani
 75  Kick en Hennie Schilp
 76  Herjan Schurink
 77  Arjan v.'t Slot
 78  Rob Smink, ( De Wieken)
 79  Hennie Smit-v. Olst
 80  Steven Pap Bestratingen
 81  Rinie Vedder
 82  Peter Verhage
 83  Aart Vierhout
 84  Danielle Vis
 85  Gerrit Vis
 86  Harold Vis
 87  Henk en Linda Vis
 88  Marco Vis
 89  Maarten Vlijm
 90  Wilfred Vlijm
 91  Jordi Vlijm
 92  Gerrit en Gerrie van der Weerd
 93  Jeroen Westerink
 94  Peter Wiesenekker
 95  Wilfred Witteveen
 96  Henkie Zoet
 97  Wilco Zoet
 97  Bertus de Zwaan
 98  Denny de Zwaan
 99  Gert-Jan de Zwaan
100  

Wat is de club van 50

De club van 50 is een groep mensen die een bepaalde vereniging (in dit geval VV Hulshorst) een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden. Echter het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de leden van de club van 50 aan speciale projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald (kunnen) worden. Daarbij kun je bijv. denken aan speciale activiteiten voor de jeugd, maar ook kan geld besteed worden voor andere doeleinden.

Wie kunnen er lid zijn van de club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden, donateurs en vrijwilligers van VV Hulshorst, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die de voetbalvereniging een warm hart toedragen. In de kantine zal een lijst o.i.d. komen te hangen van de deelnemers aan de club van 50. Deze lijst zal ook gepubliceerd worden op onze website.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?

Suggesties kunnen gedaan worden door de leden van de club van 50 om een project of aanschaf van materiaal te ondersteunen of de leden stemmen ermee in, dat de ledenvergadering een project aandraagt. Deze suggesties van de bestedingsdoelen worden door een “commissie” van de club van 50 besproken met het bestuur. De leden worden per mail en/of via de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd op een aparte grootboekrekening door de commissie van de club van 50 en de penningmeester van de vereniging. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder voornoemd advies over de gelden beschikken.

Hoe kan ik lid worden?

Je kunt lid worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en bij ondergetekende in te leveren. De aanmeldingsformulieren liggen verspreid in de kantine en anders kun je deze opvragen bij onderstaande personen.

  • Willem Vis
  • Aalt Boonen
  • Geurard Wajer
  • Johan Pap
  • Paul Evertse

Volg VV Hulshorst

Sportpark de Eendracht

facebook  twitter 

Hoofdsponsors

Logo veluwe events GroenRood page 001 BM logo JHM Droomparken v1 01

Jeugdsponsor