De 50 euro club steunt VV Hulshorst.

Algemene voorwaarden:

  • De aanmelding blijft geldig tot wederopzegging en is minimaal voor 1 jaar.
  • Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden.

Download het inschrijfformulier.

Aantal Naam
 1  Andre van Ark
 2  Peter Bakker
 3  Jan van den Berg
 4  Eibert den Besten
 5  Boeve Accountants
 6  Ard Bomhof
 7  Dirk-Jan Bonestroo
 8  Johan Bosch
 9  Gerard Bouw (Menno)
 10  Gert Brouwer
 11  Aart van de Brug
 12  Peter Brummel
 13  Corrine Fabiani
 14  Ernst Dekker
 15  Jacco Dekker
 16  Wim Beelen Deloitte
 17  Johannes van Dorp
 18  Johan van den Dragt
 19  Niels Drost
 20  Martin van Duinen
 21  Krijn Eckhardt
 22  Erik van der Elsen
 23  Cor Erb&eacute
 24  Paul Evertse
 25  Fagae BV. (Aalt Boonen)
 26  Gebroeders Brink
 27  Gerrit Haklander
 28  Bob Harmsen
 29  Werner Hoegen-Dijkhof
 30  Gert-Jan Hoekert
 31  Erik Hoksberg
 32  Robin Hofman
 33  Hulshorst I
 34  Henry de Jager
 35  Robbie Jonker
 36  Michael Kampinga
 37  Kano
 38  Ingrid Karsten & Desiree van Klompenburg
 39  Dries van Klompenburg
 40  Gijsje van Klompenburg
 41  Marcel Kroes
 42  Marvin en Roy
 43  Jan-Willem Menges
 44  Thijs Menges
 45  Middelkoop Bestratingen
 46  Henk Mol
 47  John Niebeek
 48  Dirk van Olst
 49  Gerard van Olst
 50  Gerrit-Jan van Olst
 51  Henk-Jan van Olst
 52  Jan van Olst
 53  Kristian van Olst
 54  Robert-jan van Olst
 55  Joke van Olst-Hagen
 56  Henk Jan Olthuis
 57  Cees Pap
 58  Bram Pap
 59  Jan Pap ┼
 60  Johan Pap
 61  Martin Pap
 62  Andre Pap
 63  Gerton Pap
 64  Ulrich Peek
 65  Pils + Ieda
 66  Johan Portheine
 67  Marc, Melle en Dani
 68  Kick en Hennie Schilp
 69  Herjan Schurink
 70  Arjan v.'t Slot
 71  Rob Smink, ( De Wieken)
 72  Hennie Smit-v. Olst
 73  Steven Pap Bestratingen
 74  Rinie Vedder
 75  Peter Verhage
 76  Aart Vierhout
 77  Danielle Vis
 78  Gerrit Vis
 79  Harold Vis
 80  Henk en Linda Vis
 81  Marco Vis
 82  Maarten Vlijm
 83  Wilfred Vlijm
 84  Jordi Vlijm
 85  Gerrit en Gerrie van der Weerd
 86  Jeroen Westerink
 87  Peter Wiesenekker
 88  Arjan Witteveen
 89  Wilfred Witteveen
 90  Aart Zoet
 91  Henkie Zoet
 92  Wilco Zoet
 93  Bertus de Zwaan
 94  Denny de Zwaan
 95  Gert-Jan de Zwaan

Wat is de club van 50

De club van 50 is een groep mensen die een bepaalde vereniging (in dit geval VV Hulshorst) een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden. Echter het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de leden van de club van 50 aan speciale projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald (kunnen) worden. Daarbij kun je bijv. denken aan speciale activiteiten voor de jeugd, maar ook kan geld besteed worden voor andere doeleinden.

Wie kunnen er lid zijn van de club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden, donateurs en vrijwilligers van VV Hulshorst, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die de voetbalvereniging een warm hart toedragen. In de kantine zal een lijst o.i.d. komen te hangen van de deelnemers aan de club van 50. Deze lijst zal ook gepubliceerd worden op onze website.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?

Suggesties kunnen gedaan worden door de leden van de club van 50 om een project of aanschaf van materiaal te ondersteunen of de leden stemmen ermee in, dat de ledenvergadering een project aandraagt. Deze suggesties van de bestedingsdoelen worden door een “commissie” van de club van 50 besproken met het bestuur. De leden worden per mail en/of via de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd op een aparte grootboekrekening door de commissie van de club van 50 en de penningmeester van de vereniging. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder voornoemd advies over de gelden beschikken.

Hoe kan ik lid worden?

Je kunt lid worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en bij ondergetekende in te leveren. De aanmeldingsformulieren liggen verspreid in de kantine en anders kun je deze opvragen bij onderstaande personen.

  • Willem Vis
  • Aalt Boonen
  • Geurard Wajer
  • Johan Pap
  • Paul Evertse

Volg VV Hulshorst

Sportpark de Eendracht

facebook  twitter 

Hoofdsponsors

Logo veluwe events GroenRood page 001 BM logo JHM Droomparken v1 01

Jeugdsponsor